Zilver Tientje

De laatste jaren zit het beleggen in traditionele beleggingsvormen niet echt mee en daarom hebben veel beleggers de overstap gemaakt naar het beleggen in edelmetaal. Daarbij hebt u veel mogelijkheden wat betreft de keuze voor het edelmetaal en de vorm waarin u hierin gaat beleggen. Het zilver tientje is een goed voorbeeld van een zilveren munt die al jaren niet meer in circulatie is en aan een tweede leven bezig is.

Door middel van het Nederlandse tientje zilver beleggingen doen is een manier van beleggen die voor zowel pure beleggers geschikt is maar ook voor mensen die een zeer nostalgisch gevoel bij deze munten krijgen. Het zilveren tientje is immers een munt van tien gulden en sinds de invoering van de euro op 1 januari 2002 wordt de gulden niet meer als betaalmiddel gebruikt. Met de invoering van de euro is er een einde gekomen aan de historie van de gulden die terug gaat tot de middeleeuwen en daarmee ook aan het zilver tientje geschiedenis. Er bestond sinds de invoering van de gulden of de florijn in 1252 een uitgebreid stelsel van guldens en afgeleide munten. In 1806 kwam met de verovering door Napoleon een einde aan dit tijdperk en de komende tien jaar werd het hele Nederlandse munten stelsel een paar keer op de schop genomen. Vanaf 1816 werd het decimale stelsel ingevoerd en was het tientje van goud van 1818 tot en met 1933, een munt die vandaag de dag nog steeds als beleggingsmunt gebruikt wordt. Pas in 1970 werd het tientje van zilver ingevoerd zoals die tot en met de invoering van de euro heeft gecirculeerd.

Dit wil echter niet zeggen dat het zilver tientje in de eenendertig jaar dat het heeft gecirculeerd ook onbeperkt geslagen is. De munt werd regelmatig aangepast waarbij vooral het ontwerp onder handen werd genomen. Op het moment dat de munt werd ingevoerd stond er aan beide kanten een hoofd afgebeeld, aan de voorzijden was dit koningin Juliana en aan de achterkant koningin Wilhelmina. Deze uitvoering van het Nederlandse zilver tientje werd alleen in 1970 geslagen in een oplage van ruim zes miljoen stuks. Van het volgende model werden in 1973 vier en een half miljoen stuks geslagen in het teken van het zilver regeringsjubileum van koningin Juliana. Vervolgens ebde de aandacht voor de munt weg en was een zilver tientje kopen alleen mogelijk met de munten uit de eerste twee jaargangen. In 1994 werd de munt echter nieuw leven ingeblazen ter ere van het 50 jarig bestaan van de Benelux. Een oplage van twee miljoen stuks die overigens een stuk kleiner was dan de eerste twee series maar wel van dezelfde soort 720/1000 zilver was gemaakt. Een jaar later werd het zilver tientje geweid aan de driehonderd vijftigste sterfdag van Hugo de Groot en werden anderhalf miljoen exemplaren geslagen uit 800/1000 zilver. In 1996 was de eer te beurt aan Jan Steen voor anderhalf miljoen munten en 1997 stonden een miljoen exemplaren van het zilver tientje munt in het teken van vijftig jaar Marshall plan. Van het laatste nieuwe exemplaar werden in 1999 één komma drie miljoen stuks uitgegeven vanwege het millennium en net als alle jaargangen sinds 1994 sierde Koningin Beatrix de voorzijde van de munten op.

Met de invoering van de euro kwam er dus na bijna tweehonderd jaar een einde aan het decimale gulden stelsel. Omdat de waarde zilver tientje op dat moment dus geen circulatie waarde meer was en vanaf 2007 ook niet meer ingewisseld kon worden, werd het vooral een verzamel en beleggingsmunt. Omdat er echter vele miljoenen exemplaren van geslagen zijn lopen verzamelaars niet enorm warm voor deze munten. Door middel van een tientje zilver aanschaffen is dan ook voornamelijk aan beleggers voorbehouden. Toch zullen niet alle beleggers voor deze munten kiezen, omdat de eerste drie jaargangen tweeënzeventig procent zilver bevatten en vanaf 1995 tachtig procent zilver, zullen veel beleggers ze toch links laten liggen. In tegenstelling tot het zilveren tientje zijn de meeste moderne zilveren beleggingsmunten van puurde zilver gemaakt en die genieten juist daarom de voorkeur. Veel beleggers zullen daarom liever een zilver Maple Leaf kopen die van 99,99 procent puur zilver is geslagen. Een zilver Philharmoniker kopen, een American Silver Eagle of de Australische zilveren beleggingsmunten, zal u een 99,9 procent puur zilveren munt opleveren. In tegenstelling tot een zilver tientje zullen deze munten ook zonder problemen wereldwijd geaccepteerd worden en hoeft u dus niet eerst uit te leggen wat voor munt u aan biedt als u se in een ander land wilt verkopen. Een zilver tientje munt zal dus altijd uit een legering bestaan en niet uit puur zilver en is voornamelijk in Nederland een geaccepteerde beleggingsmunt.

Toch is een zilver tientje kopen natuurlijk een goed manier om te beleggen in edelmetaal en zilver in het bijzonder. Vooral nu de laatste jaren de goudprijs ongekende hoogtes heeft bereikt krabben steeds meer beleggers zich achter de oren of dit nu juist wel de beste tijd is om in goud te gaan beleggen. Vandaar ook dat de aandacht steeds meer op zilver komt te liggen waardoor het zilver tientje opeens ook steeds meer in trek komt. Vooral omdat de ontwikkeling van de zilverkoers enigszins achterblijft bij de koers van goud zullen dan ook steeds meer beleggers een overstap op zilver gaan maken. Voor u als belegger kan dit goed nieuws zijn als u al in het bezit bent van een aantal van het Nederlandse zilver tientje. Een gunstige ontwikkeling van de koers van zilver zal uw beleggingsportefeuille dan aanzienlijk meer waarde geven. Het moment van verkoopt van uw zilveren beleggingen of een deel daarvan wordt dan steeds interessanter en vooral winstgevender. Veel beleggers wachten dan ook met spanning af hoe het moment dan hun zilver tientje verkocht zal kunnen worden dichterbij komt. Dit moment zal zoals bij iedere belegging afhangen van de ontwikkeling van de zilverkoers en die zult u dan ook goed in de gaten moeten houden. Een tientje van zilver is immers een gewone munt als de zilverkoers niet voldoende mee werkt.