Zilver Kopen

Bij het zilver kopen maken wij vooral een onderscheid tussen het kopen van baren zilver en zilver munten. Dit is voornamelijk ingegeven door de BTW regelgeving in Nederland die het voor particuliere beleggers onaantrekkelijk maakt om in zilverbaren te beleggen. Toch hebben baren als belegging ook voordelen te bieden en dat heeft te maken met het zilver zelf.

Als u een vergelijk gaat maken tussen zilver baren kopen, zilver munten en een zilver tientje, dan kunt u tot opmerkelijke conclusies komen die ook weer erg voor de hand liggen. Bij het beleggen is zilver tientje of andere zilver producten gaat het vooral om de beleggingswaarde van het zilver. Hierbij geld als stelregel dat naarmate de zuiverheid toeneemt, ook de beleggingswaarde toe zal nemen. Dit is natuurlijk een logisch gevolg dat u bij het online zilver kopen goed waar kunt nemen door de prijzen van de verschillende beleggingsproducten te vergelijken. Een zilver tientje kopen zal bijvoorbeeld goedkoper zijn dan zilveren beleggingsmunten aanschaffen die van puur zilver geslagen zijn omdat een zilver tientje niet van puur zilver geslagen is. U zult hier goed op moeten letten bij het zilver kopen maar even belangrijk is het bij het beleggen natuurlijk wat u uiteindelijk voor uw beleggingen terug krijgt. Dit zal immers de winst die u met uw beleggingen gaat maken bepalen en het is deze winst die eventuele kosten die u voor uw beleggingen gemaakt hebt goed zal moeten maken. Onder de kosten die u tegen kunt komen bij het zilver kopen online zijn bijvoorbeeld kosten voor bezorging van uw bestelling, de door de verkoper in rekening gebrachte marge bovenop de zilverprijs maar ook de eventuele betaalde BTW als u als particulier uw aankopen doet.

Het is natuurlijk goed te begrijpen dat als u voor het tientjes van zilver kopen een lagere aanschafwaarde betaald, u zult er op dit moment ook minder geld voor terug krijgen bij het verkopen van uw beleggingen. Uiteraard zal het bedrag dat u voor uw munten betaald krijgt bij verkoop lager zijn dan dat u bij aankoop op hetzelfde moment moet betalen. Het gaat er dan ook om dat de prijs die u nu voor het munten of zilverbaren kopen moet betalen omhoog zal gaan zodat u op het moment van verkoop voldoende geld terug krijgt. Op het moment van verkoop zult u ook zien dat de prijs die u geboden krijgt lager is dan de prijs die u op dat moment voor dezelfde baren of zilver munten kopen zult moeten betalen. Het verschil tussen deze twee prijzen is natuurlijk de marge die door opkopers en verkopers gebruikt wordt om de zilver beleggingsmiddelen op echtheid te controleren en gereed te maken om weer aangeboden te worden. Toch is het ook deze zelfde marge die u bij het zilver kopen de eerste winst op kan leveren. Hoe lager deze marge immers is hoe meer er over zal blijven voor u om uw onkosten mee te dekken. Dit is ook het grote voordeel van het online zilver kopen en verkopen, de kosten van online verkopers en opkopers zullen veel lager zijn en daardoor kunt u meer voor uw beleggingen krijgen en hoeft u minder te betalen bij aankoop.

Natuurlijk zal de lagere marge die online opkopers en verkopers kunnen hanteren voornamelijk bepaald worden door het feit dat zij er vaak geen fysieke winkel op na houden. De kosten die bij het zilver kopen door online winkels gemaakt worden hebben voornamelijk te maken met het draaiende houden van de online winkel zelf en dat is in principe alleen een website. Het mes snijdt bij het zilver kopen online dan ook aan twee kanten en daardoor kunt u dus dubbel voordeel halen uit het online kopen en later het online verkopen van uw beleggingszilver. Het is dus belangrijk dat de zilverkoers in de tijd dat u uw beleggingen aan houdt voldoende zal stijgen. Dit zal immers uw winst bepalen en zal u bewijzen dat zilver baren kopen inderdaad de goede belegging was die u verwachtte dat het zou zijn. Wij kunnen u verklappen dat het beleggen in zilver inderdaad een goede belegging kan zijn, natuurlijk bent u afhankelijk van de ontwikkeling van de zilverkoers maar daar zitten voldoende mogelijkheden in. Of u nu kiest voor zilver baren of zilver munten kopen kiest, feit is dat zolang de verhouding tussen de koersen van zilver en goud zo graat is als die de laatste jaren is geweest er voldoende groeipotentiaal in de zilverkoers zit. In het slechtste geval zal de zilverkoers niet omhoog gaan en zal, hoe onwaarschijnlijk ook, de goudkoers omlaag gaan waardoor u met zilverbaren kopen ook altijd nog een stuk veiliger zit.