Zilver Tientje Geschiedenis

De Nederlandse gulden is een munteenheid die gebruikt wordt sinds in 1816 het decimale muntenstelsel door koning Willem de eerste werd ingevoerd. Ook al was er vanaf het begin al een tientje zilver geschiedenis werd er pas vanaf 1970 geschreven. Met de invoering van de euro is het tientje aan een tweede leven begonnen die het wellicht nog beter ligt.

Toen voor het eerst in de geschiedenis zilver tientje exemplaren geslagen werden was de vorige tien gulden munt al bijna veertig jaar uit omloop. Tussen 1818 en 1933 kende Nederland het gouden tientje en tot op de dag van vandaag is dit nog steeds een bekende beleggingsmunt. De oplages van deze tientjes liepen echter sterk uiteen en in de loop der jaren zijn veel van deze gouden munten voor andere doeleinden gebruikt waardoor sommige jaargangen voor verzamelaars erg waardevol zijn. De zilver tientje geschiedenis kent deze bijzondere modellen niet, vanaf het begin zijn er tussen de zes en één miljoen exemplaren geslagen en omdat het een recente munt is zullen er ook nog veel exemplaren beschikbaar zijn. Toch zult u ook voor een hogere waarde zilver tientje exemplaren aangeboden kunnen krijgen, het van Nederlandse origine zilver tientje mag dan wel ingevoerd zijn als circulatie munt maar dat zegt niet dat het ook altijd zodanig is gebruikt. Veel van deze munten werden door verzamelaars opgekocht en zijn daardoor in een goede kwaliteit bewaard gebleven. De zilver tientje geschiedenis heeft echter ook heel veel exemplaren opgeleverd die gecirculeerd zijn. Omdat de munt met de invoering van de euro de status van wettig betaalmiddel verloor zijn het voornamelijk deze exemplaren die nu als beleggingsmunt een tweede leven hebben gekregen.

In het jaar 1970 begint de zilver tientje geschiedenis met de invoering van een zilveren munt die geslagen is van eenzelfde zilver legering als de vooroorlogse rijksdaalder. Deze legering van 720/1000 ofwel 72 procent zorgde er voor dat het tientje voldoende hardheid had om als circulatie munt dienst te doen. Ook de uitvoeringen van 1973 en 1994 werden van dezelfde legering geslagen en in 1995 werd vanwege de nieuwe waarborgwet op de gehaltes van edelmetalen de legering veranderd naar 800/1000 ofwel tachtig procent zilver. De zilver tientje origine is natuurlijk Nederlands dus zijn alle uitvoeringen opgesierd door afbeeldingen die met Nederland te maken hebben. Omdat ten tijde van het begin van de zilver tientje geschiedenis hare majesteit Juliana de koningin der Nederlanden was, had de munt de herrijzenis van Nederland na de tweede wereldoorlog als thema. Dit was natuurlijk een thema waar koningin Juliana sinds de troonopvolging in 1948 zelf ook nauw bij betrokken was. De munt waarmee men voor het eerst in de geschiedenis zilver tientje sparen kon was aan de voorkant voorzien van een afbeelding van koningin Juliana en aan de achterzijde een afbeelding van koningin Wilhelmina met de woorden Nederland Herrijst, de jaartallen 1945 en 1970 en natuurlijk de muntwaarde van 10 gulden. De oplage was maar liefst zes miljoen stuks en dat waren er anderhalf miljoen meer dan de oplage van 1973 die in het teken stond van het zilveren regeringsjubileum van koningin Juliana. Van haar stamt de origine zilver tientje af en daarom stond zij op de voorkant afgebeeld terwijl de achterkant een gekroond Nederlands wapen liet zien zoals u die van de normale guldens kent.

Het tientje van zilver geschiedenis leert ons dat de eerste twee jaargangen een gewicht hadden van vijfentwintig gram en een diameter van achtendertig millimeter. Helaas raakte na deze munt uit 1973 het uitbrengen van de zilveren tientjes in het slop en zelfs voor de troonsopvolging door koningin Beatrix in 1980 werd er geen zilver tientje geschiedenis geschreven. In 1994 werd het zilver tientje kopen echter nieuw leven ingeblazen met de invoering van een zilver tientje nieuwe stijl. De munt was 5 millimeter kleiner in diameter en woog maar liefst tien gram minder maar was wel van dezelfde legering gemaakt. Het zilver tientje origine was duidelijk voorgezet door een afbeelding van Koningin Beatrix op de voorkant te plaatsen. De munt was geheel gewijd aan het vijftig jarig bestaan van de Benelux en ook in België en Luxemburg werd de munt uitgegeven zij het met een afbeelding van de staatshoofden uit die landen op de voorkant en natuurlijk een muntwaarde in de nationale valuta, de achterkant liet de parlementsgebouwen uit de drie landen zien. Het zilver tientje geschiedenis werd een jaar later voorgezet met een uitvoering ter ere van de driehonderd vijftigste sterfdag van Hugo de Groot. Uiteraard met koningin Beatrix op de voorkant en een enigszins lugubere achterkant met Hugo de Groot in een doodskist. Voor het eerst in het tientje zilver geschiedenis was vanwege wettelijke bepalingen het zilvergehalte omhoog gebracht naar 800/1000.
De uitvoering van 1996 stond in het teken van Jan Steen met op de voorzijde Koningin Beatrix en op de achterzijde een afbeelding van Jan Steen. Het zilver tientje geschiedenis werd in 1997 voorgezet met een uitvoering die in het teken stond van vijftig jaar naoorlogse hulp in het kader van het Marshall plan, genoemd naar de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken George C. Marshall. Opnieuw stond Koningin Beatrix op de voorkant en op de achterkant was George C. Marshall te bewonderen met de tekst ‘European Recovery Program 1947’. Het sluitstuk in de geschiedenis zilver tientje werd in 1999 uitgegeven en stond in het thema van het millennium, koningin Beatrix siert hierbij beide zijden op. Het zilver tientje geschiedenis komt als circulatie munt in 2002 ten einde met de invoering van de euro. Gelukkig heeft het zilver tientje nog genoeg waarde voor verzamelaars en beleggers zodat we nog lang van deze mooie munten kunnen genieten en nooit het zilver tientje origine hoeven te vergeten zonder daarvoor naar een museum te moeten gaan.